Bidrag för linser och glasögon till barn – Från 1 mars


Från och med 1:a mars kommer samtliga barn som har behov av att ha linser eller glasögon få ekonomiskt bidrag för att ha råd med detta. Det är landstingen som kommer betala ut bidragen och sammanlagt beräknas denna ”ögonreform” kosta staten 120 miljoner.

Det har under lång tid varit möjligt att få bidrag för glasögon eller linser. Men det har då enbart gällt barn under åtta år eller de barn som verkligen har haft grava synproblem. Övriga har fått betala fullt pris oavsett om det har handlat om ett par dyrare glasögon eller om det passat bättre med dag/månadslinser.

Problemet, som har visat sig, är allt för många föräldrar inte haft råd att köpa de synhjälpmedel som barnen har haft behov av. Man har då helt enkelt inte kunnat ge barnen den hjälp de behöver.

Genom ett förslag som regeringen drivit tillsammans med Vänsterpartiet kunde så de nya reglerna klubbas igenom i riksdagen och bidragsreformen sättas i verket.

Enligt Åsa Regnér (S) är detta en jämlikhetsfråga. Det är många föräldrar som inte haft råd att köpa glasögon till sina barn. Kan de inte se ordentligt är risken stor att barnen kommer efter i skolan vilket skapar än större sociala klyftor i samhället.

Bidraget söks via landstinget och det kan krävas intyg från optiker för att ersättning ska kunna betalas ut. Eftersom det är en lag som främst är till för att möta barnens behov har man även beslutat att den ska gälla för exempelvis barn som söker asyl.