Forskare utvecklar kontaktlinser som minskar bakterietillväxt


Att bära kontaktlinser är ett tryggt och säkert val när du inte vill eller kan ha glasögon. Ändå kan det hända att kontaktlinserna förgiftas av mikroorganismer, bland annat former av stafylokocker, som kan ge upphov till ögoninfektioner. Mikroorganismerna finns framför allt i huden, ja, även på ögonlocken, och när de hamnar i kontaktlinserna kan ögonen ta skada. Det enklaste sättet att undvika att bakterier och andra mikroorganismer får fäste i kontaktlinserna är att rengöra linserna varje dag.

De senaste 15 åren har forskare aktivt jobbat för att öka säkerheten vid kontaktlinsbärande och att stärka ögonhälsan genom att beforska mikroorganismer. Många gånger har de också utvecklat antimikrobiella kontaktlinser och hittat nya samband mellan mikroorganismer, att bära linser och ögonhälsa. Forskningen kan beskrivas som banbrytande och hjälpsam – antimikrobiella kontaktlinser är trots allt ett medicinskt hjälpmedel av vikt – men än så länge finns det inga sådana linser till försäljning.

Flera forskarteam håller på att utveckla antimikrobiella kontaktlinser

Framtagningen av antimikrobiella kontaktlinser ligger i såväl akademins som i näringslivets intresse, varför det satsas resurser från många olika håll. Just nu testar forskare att reducera bakterietillväxt i linserna med hjälp av silver, antimikrobiella katjoniska peptider och särskilda molekyler.

Forskningen pågår i laboratorier och har ännu inte resulterat i färdiga produkter. Kontaktlinser med antimikrobiella katjoniska peptider har rönt störst framgång i kliniska resultat. Idag testar man just dessa linser på människor i olika kliniska sammanhang. Testpersonerna har hittills kunnat bära linserna i upp till 24 timmar, och utan att ögonen tar skada.

Tvärtom visar studierna att de katjoniska peptiderna minskar antalet skadliga mikroorganismer. På grund av den positiva utgången prövas nu linserna under längre perioder, givetvis under strikt bevakning av forskare. Det faktum att det redan finns antimikrobiella kontaktlinsetuier är ett gott tecken på att forskningen går framåt.

Det finns redan antimikrobiella kontaktlinsetuier på marknaden

På samma sätt som kontaktlinser kan bli bakteriehärdar kan mikroorganismer gro i kontaktlinsetuier. Bakterier i askarna tenderar att sprida sig till linserna och vidare till ögonen – inget bra! Det finns antimikrobiella kontaktlinsaskar på marknaden, fastän även dessa produkter är under utveckling.

Fortfarande är det av yttersta vikt med patientinformation och att visa kontaktlinsbärare hur de på bästa sätt kan sköta och rengöra både linserna och etuiet. Information är A och O i väntan på att forskare ska lyckas utveckla kontaktlinser som revolutionerar den allmänna ögonhälsan.