Ålderssynthet (presbyopi)


Ålderssynthet, eller presbyobi som det medicinska namnet lyder, är en svaghet som över tid uppstår i ögat. I och med att åldern hos en människa ökar minskar spänstigheten och rörligheten i ögat. Ögats så kallade ackommodationsförmåga försämras. Detta innebär att linsen stelnar och inte längre kan ändra form, vilket är absolut nödvändigt för att ögat skall kunna fokusera på föremål på olika avstånd. Detta tillstånd infaller vid olika tidpunkter för olika personer men den gradvisa försämringen inleds oftast vid en ålder av 40-45 år.

Det finns fem olika typer av ålderssynthet. De är som följer:

  1. Tidig ålderssynthet - denna typ av ålderssynthet är den allra vanligaste. Oftast uppstår den som namnet antyder i ett tidigt skede. Den kan uppenbara sig redan i fyrtioårsåldern i form av milda symptom.
  2. Begynnande ålderssynthet - den vanligaste och en av de tidigaste typerna av synfel som är relaterat till ålder. Man upplever helt enkelt att det blir lite svårare att läsa det finstilta. Texter med litet eller snirkligt typsnitt orsakar problem.

  3. Funktionell ålderssynthet - här märks oftast en markant och tydlig försämring av synfunktionen på nära håll. 

  4. Nattlig ålderssynthet - synen försämras markant då det är mörkt och gör det svårt att fokusera och finna skärpa vid andra undermåliga ljusförhållanden.

  5. Absolut ålderssynthet - detta är det stadie som uppnås då ögonen inte alls kan fokusera, inte ens på föremål i den omedelbara närheten.

Åtgärder för ålderssynthet

Ett sätt att göra sig av med detta synfel är att ersätta den gamla och icke fungerande linsen i ögat med en ny lins i plast. Detta är ett beprövat sätt som funkar väldigt bra för de flesta personer med presbyobi. För att vara säker på detta bör man dock först testa metoden med hjälp av kontaktlinser som använder samma typ av teknik.

Kontaktlinser som åtgärdar ålderssynthet fungerar så att man gör en utvärdering av ögonen för att avgöra vilket öga som är det dominanta. Sedan har man ett upplägg som innebär att man har ett öga för att se på långt håll och ett för att se på nära håll och för att till exempel läsa med. Normalt sett är det det dominanta ögat som ges normalsyn, syn på långt håll, och det andra ögat som används för läsning och liknande. För vissa fungerar denna kombination väldigt bra medan den kan upplevas väldigt problematisk för andra. Att ha ett öga som inte kan fokusera annat än på nära håll kan upplevas som störande och kan ibland orsaka stress och andra hälsoproblem.

När man utför den här typen av operationer bör man vara medveten om att det inte alltid lyckas och kan man inte bestämma sig kan det vara bättre att ta det säkra före det osäkra och istället åtgärda felet med glasögon eller linser. I dag finns det en rad olika lösningar på problem som till exempel presbyobi. Det viktiga är att man tar sig tid att prova olika lösningar