Brytningsfel (astigmatism)


Astigmatism är ett mycket vanligt synfel hos oss människor. Astigmatism orsakas av en ojämn krökning eller en ojämnhet på hornhinnan. Detta fel kan vara ärftligt och orsakas av en störning i ögats utveckling. Skadan är oftast medfödd och förvärras ofta efter hand. Astigmatism kan också uppstå efter operationer av ögat eller olyckshändelser och skador.

Astigmatism innebär alltså att hornhinnan inte är helt jämn. Detta resulterar i sin tur i att ögat bryter ljuset som faller in i det på flera olika punkter och detta ljus studsar sedan i olika riktningar. I och med att ljusstrålarna träffar olika punkter blir det svårt att fokusera och skärpa blicken. I många fall kan det upplevas som att horisontella streck är suddiga samtidigt som vertikala streck som visas på samma avstånd är helt klara. Detta leder naturligtvis till en enorm ansträngning av ögat och bör genast åtgärdas. Misstänker man att man lider av astigmatism bör man uppsöka en legitimerad optiker för att få professionell hjälp.

Här nedan följer fem symptom som kan tyda på att du lider av astigmatism:

  1. Synskärpan försämras - saker runt omkring dig tappar definition och blir suddiga i kanterna. Det är mycket ansträngande att försöka se klart.

  2. Du kisar ovanligt mycket - när synen försämras är den naturliga reaktionen att kisa. Detta gör ofta att synen skärps och man ser föremål tydligare. Det är dock bara en tillfällig lösning.

  3. Dubbel oskärpa - det spelar ingen roll om föremålet du försöker fokusera på är väldigt nära eller väldigt långt borta, det är fortfarande lika suddigt.

  4. Huvudvärk - astigmatism resulterar ofta i en kraftig huvudvärk. En bidragande orsak är den ansträngning som personen gör för att försöka fokusera och få en klar syn.

  5. Odefinierbara ögonproblem - astigmatism kan ofta visa sig i ögonproblem som inte är direkt kopplade till synen. Det kan till exempel handla om torra och rödsprängda ögon eller att man blinkar på ett onormalt sätt eller överdrivet mycket

Korrigera astigmatism

Astigmatism korrigeras i de allra flesta fall med framgång med hjälp av kontaktlinser eller glasögon. Glasögon är det klassiska hjälpmedel vid synproblem. En del kan dock känna sig begränsade vid användning av glasögon och då kan kontaktlinser vara ett bra alternativ.

Idag finns det linser för alla typer av synfel, även astigmatism. Med hjälp av toriska linser, som är böjda efter ögats kurva bryts ljuset på ett och samma ställe och synskärpan säkras. Den specialanpassade formen gör även att linsen ligger absolut still i ögat för bästa prestanda och komfort. Lite beroende på brytningsfelets grad kan man idag få toriska linser i form av endags-, månads- eller dygnet runt-linser.

Vill man inte nyttja något av dessa synhjälpmedel går det även att operera bort felet med laser. Laserbehandlingar av synfel blir allt vanligare och är oftast mycket lyckade. Många personer med nedsatt syn upplever att de får en ny frihet när de kan se klart och tydligt utan att behöva vara beroende av hjälpmedel. Dock skall man komma ihåg att resultatet av en operation aldrig kan garanteras. Man bör därför noga överväga ett beslut som detta innan man tar det slutgiltiga steget.