Jämför priser på alcon

Alcon
Alcon är ett företag som ägnar sig åt att tillverka linser. Bolagets engagemang och mål är att hjälpa människor runt om i världen att se bättre. Förutom linstillverkningen forskar Alcon kring ögonvård och tar fram nya produkter för ögonen samt utvecklar innovativa behandlingar för att kunna erbjuda människor möjligheten att få den hjälp de behöver när det gäller ögon och syn. Alcon är ett globalt företag med moderna anläggningar i mer än 75 länder i hela världen

Kort historia om Alcon

I dag är Alcon ett av de främsta namnen när det gäller ögonvård och kontaktlinser. Företaget grundades redan 1945 i Forth Worth i Texas, USA. Det var de två apotekarna Robert D. Alexander och William C. Conners som startade verksamheten och namnet är en sammanslagning av kompanjonernas två första stavelser i efternamnen. Grundtanken med Alcon var att skapa ett läkemedelsföretag med just ögonvård som huvudsaklig inriktning. Anledningen var helt enkelt för att det inte fanns något liknande just då och att det hörde till vanligheten att behandla olika ögonsjukdomar med läkemedel som spätts ut med vatten. I och med att det inte var sterilt var risken stor att det ledde till infektioner. Därmed lade Alcon fokus på produktion av högkvalitativa ögonvårdsprodukter.

År 1977 förvärvade den välkända koncernen Nestlé verksamheten och tack vare detta blev det möjligt för Alcon att expandera inom fler områden så som ögonkirurgi. Under 2000-talets början tog giganten inom läkemedel, Novartis, över Alcon och år 2011 blev Novartis, Ciba Vision och Alcon ett stort och gemensamt globalt ögonvårdsbolag.

Alcon – med syfte att förbättra liv

Alcon är inte bara en linstillverkare utan bidrar med produkter inom kirurgi, läkemedel och ögonvård. Företaget anlitas bland annat av ögonvårdspersonal liksom patienter i fler än 180 länder. Ambitionen är att låta så många som möjligt få chansen att se världen lite klarare och genom en förbättrad syn också ge människor ett bättre liv.

Tack vare Alcon har nya och högre standarder kunnat sättas inom ögonvården och forskningen. Hela tiden fortskrider aktörens arbete för att kunna utveckla och erbjuda de senaste produkterna byggda med den senaste tekniken. Patienterna är det som står högst på listan för företaget.

  • Alcon är en av de främsta tillverkarna av ögonvårdsprodukter i världen. Via anläggningar i flera länder produceras allt från kirurgisk utrustning liksom medicintekniska produkter och läkemedel men även kontaktlinser och produkter anpassade för hantering och skötsel av linser.
  • Alcon forskar kring synfel och ögonsjukdomar för att kunna utveckla behandlingar och läkemedel. Det gäller bland annat för katarakt, glaukom, näthinnesjukdomar, torra ögon, infektioner, inflammationer, allergier och så vidare.

Ögonvårdsprodukter i tre delar

Alcons ögonvårdsprodukter är många och därför har de delats in i tre olika organisationsenheter som kallas för Surgical, Pharma och Vision Care. Nedan följer en kort beskrivning på vad de tre enheterna innefattar:

  • Vision Care är en portfölj som innehåller Alcons kontaktlinser och produkter utvecklade och anpassade för skötsel av linser. Det rör sig om endagslinser, månadslinser och färgförstärkande kontaktlinser för att korrigera synfel. Bland produkterna för skötsel finns allt-i-ett linsvätskor, vätskor skapade för att desinficera, rengöra och skölja linser samt återfuktande droppar
  • Surgical är den enhet som tar hand om produkterna som Alcon skapar för ögonkirurgi. Denna portfölj innefattar teknik, intraokulära linser, kirurgiska lösningar, engångsprodukter för bland annat kataraktkirurgi och vitreoretinal kirurgi.
  • Pharma är enheten som innehåller läkemedelsprodukter som bland annat används i samband med högt ögontryck som uppstått med orsak av glaukom och antiinflammatoriska medel. Likaså ingår receptfria läkemedel för behandling av torra ögon samt ögonvitaminer.