Närsynthet bland barn behandlas med endagslinser


Antalet barn som utvecklar närsynthet ökar stadigt och det råder oro kring folkhälsan. Nu arbetar företaget CooperVision med en lösning som ska kunna kontrollera närsynthetens framfart bland barn genom användning av endagslinser.

Två år har gått av den tre år långa studien som inkluderar barn från 8 år upp till 12 år. Barnen bär endagslinser tillverkade av företagets så kallade ”Proclear”-material mellan åtta och tolv timmar om dagen minst sex dagar i veckan. Linserna har formgivits på ett sätt som korrigerar synen och skapar optiska zoner som behandlar närsyntheten. Dessutom föredrar majoriteten av de deltagande barnen linserna framför glasögonen.

Blir snabbt självständiga

Genom studien ska riktlinjer sättas upp för föräldrarnas skull så att de ska kunna bli informerade om vad de kan förvänta sig av den här sortens behandling. Hittills har studien visat att föräldrar inte behöver hjälpa till vid linsanvändningen – mycket tack vare att barn blir självständiga väldigt fort. En del föräldrar tvekar dock inför att testa metoden men efter cirka en månad delger runt 80% att det inte innebar några problem.

Via kundundersökningar som gjorts tidigare har det framkommit att föräldrar som har barn som är väldigt närsynta är intresserade av behandlingsmetoden. Detta beroende på om resultatet skulle innebära att de kunde se att synen blev åtminstone 50% bättre.

Linserna behöver godkännande

Enligt företaget finns det inga tvivel om att metoden är effektiv efter vad studien har visat. Nu siktar bolaget på att få linserna godkända så att de kan gå vidare med att utveckla riktlinjer och instruktioner till föräldrar.

Det nya sättet att behandla barns närsynthet kommer att förändra en hel del. Ögonläkare kommer att behöva omorganisera sina praktiker till viss del och de kommer också behöva lära sig att exempelvis övervaka barnen och mäta deras ögons längd.

CooperVision ser det som sitt uppdrag att skapa en större medvetenhet kring problemet och skapa nya möjligheter till moderna behandlingar av barns närsynthet.