Synundersökning för linser

Det är viktigt att du tar hand om dina ögon – och särskilt viktigt är det att gå på regelbundna kontroller om du redan använder linser. Genom synundersökningar hos din lokala optiker har du möjlighet att inte bara bevara din syn utan också minska risken att drabbas av ögonsjukdomar. Faktum är att din syn förändras hela livet och likaså dina ögons hälsa. Därmed är det viktigt att boka in en undersökning hos en legitimerad optiker en gång om året för att kontrollera hur dina ögon mår.

Det är lätt att slarva med regelbundna synundersökningar men det är trots allt för din egen skull. På så vis upptäcker din optiker eventuella förändringar när det gäller din synskärpa jämfört med din senaste undersökning. Därmed kan du också få ett nytt recept med vilken styrka du ska ha på dina linser för att se skarpt. I dag rekommenderas ett besök per år hos en legitimerad optiker för en grundlig synundersökning när du har linser. När du blir äldre är det möjligt att du drabbas av det som kallas för presbyopi, alltså ålderssynthet. Genom synundersökningar kommer detta kunna upptäckas så tidigt som möjligt och du kan få hjälp via antingen progressiva glasögon eller multifokala linser beroende på vad du föredrar.

Börjar med en förundersökning

Har du varken glasögon eller linser sedan tidigare och du kommer till en optiker genomförs en slags förundersökning. Det här är för att optikern ska få reda på värdet på just ditt synfel. Optikern har då ett speciellt instrument som lyser in i ögat för att kunna analysera hur ljuset kommer in. På det här sättet tas ett ungefärligt värde på synfelet när det rör sig om längre avstånd.

När förundersökningen är avklarad brukar synundersökning börja med rutinfrågor gällande din hälsa.

Ytterligare tester av ögonen

Under en synundersökning genomförs också vissa tester som visar huruvida du skelar eller inte. Utöver detta kontrollerar optikern ditt synfält samt den indirekta och direkta pupillreflexen. Är allt i sin ordning får du gå igenom tester som visar hur pass bra du ser på långt respektive nära håll. Även avståndet mellan ögonen mäts och sedan får du ett nytt instrument framför ögonen som hjälper till att bestämma vilken styrka just du behöver för att ditt synfel ska korrigeras korrekt.

I samband med att styrkan för varje öga är bestämd får du komma överens med din optiker om en lösning som är lämplig för dig. Om du av någon anledning inte hittar en styrka som känns bra innebär det att en utredning påbörjas. Det kan till exempel ske om du är äldre och inte klarar av att se raden med de minsta bokstäverna på tavlan under undersökningen. Då kan det bli aktuellt med en remiss till en ögonläkare för vidare kontroll.

När du vill använda linser

Så långt är synundersökningen anpassad för alla oavsett om du vill ha glasögon eller linser för att styrkan som du behöver ska bestämmas. Vill du sedan ha linser tillkommer ytterligare mätningar och undersökningar.

  1. Optikern kontrollerar att dina ögon är friska och inte har varken skador eller rispor.
  2. Ögonens form mäts för att optikern ska kunna se vilken sorts lins just du behöver.
  3. Innan du får med dig linserna hem får du sätta i och ta ut dem tills du klarar det själv.
  4. Din optiker går igenom vilka linser som finns och vilken sort som skulle passa din livsstil. Oftast behöver man pröva olika märken för att hitta den som passar bäst.
  5. Kom ihåg att det vanligtvis ingår fria återbesök under ett år efter din synundersökning!

Tidigare gjordes en ny kontroll varje halvår för personer med linser men i takt med att produkterna som säljs har blivit allt bättre rekommenderas en ny synundersökning en gång per år. Under en sådan uppföljning undersöker optikern om ögonen är fortsatt friska och mår bra. Fel linser och slarv vid linshantering kan nämligen leda till besvär och eventuella sjukdomar om det inte upptäcks i tid. Med regelbundna kontroller blir det helt enkelt lättare att undvika och styrkan på linserna kan justeras efter behov. Vid återbesöken är undersökningarna inte lika omfattande som vid första besöket då en nytillpassning av linserna sker. Du kan även få nya linser på prov om det har kommit ut en ny produkt som din optiker rekommenderar att du testar.